Publieke Spelers maakt graag trainingen op maat, zodat je de uitdagingen waar jullie organisatie voor staat effectiever tegemoet kunt treden. De vragen en casuïstiek die bij jullie actueel zijn vormen het uitgangspunt. Belangrijke thema’s hierin zijn:

  • politiek-bestuurlijke sensitiviteit of gevoeligheid;
  • ambtelijk vakmanschap, politiek-ambtelijk verhoudingen;
  • succesvol samenwerken tussen overheden onderling of tussen overheid en andere organisaties;
  • de werking van ons democratisch systeem en hoe dat beter zou kunnen;
  • co-creatie, interactieve beleidsvorming en overheidsparticipatie;
  • ethiek en integriteit in het openbaar bestuur.

Het programma maken we samen, want deelnemers weten zelf vaak behoorlijk goed wat ze willen en moeten leren om meer impact te krijgen op de publieke zaak. Of je nu bij het Rijk werkt of bij een waterschap, een gemeente, een provincie, een uitvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijke regeling, we maken een oplossing op maat voor jullie leer- en ontwikkelwensen. Altijd staat daarbij de combinatie van diepgang en praktische toepasbaarheid voorop. We oefenen veel met lastige situaties in het werk en maken waar mogelijk gebruik van educational games. We creëren de juiste veilige en uitdagende omgeving om nieuw gedrag te oefenen en versneld te kunnen leren.

In onze trainingen maken we graag gebruik van Insights Discovery, een tool die bij veel overheden wordt benut en die erg helpt om je succesvol te verplaatsen in de positie en stijl van een ander. En dat is een kerncompetentie als het gaat om politieke sensitiviteit.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op via info@publiekespelers.nl of 06 105 250 34 als je wilt weten wat Publieke Spelers voor jouw organisatie kan betekenen.